Termeni și condiții

Termeni si conditii

Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR) vă informăm că societatea noastră înregistrează date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevăzute de lege sau cerute  de utilizarea serviciului nostru, conform notificării cu numărul 10834 A.N.S.P.D.C.P. din data 25/02/2009.

Prin comenzile pe care le realizați, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră de contact să fie prelucrate de către MSBROD SRL.

MSBROD SRL garantează respectarea drepturilor conferite de Regulamentul European 2016/679. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa office@msbrod.ro

La adresa de mail office@msbrod.ro utilizatorul poate solicita informaţii detaliate privind datele preluate, stocate şi procesate de către MSBROD SRL, poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către MSBROD SRL. Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată MSBROD SRL la adresa de mail office@msbrod.ro

În situatia în care utilizatorul  se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către MSBROD SRLsau este nemulţumit de modalitatea în care MSBROD SRL a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa A.N.S.P.D.C.P. sau instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Vă rugăm să consultați Politica noastră de protectia datelor.